Forumezo.pl - Forum ezoteryczne i magiczne
Karty tarota - karty bramy - Wersja do druku

+- Forumezo.pl - Forum ezoteryczne i magiczne (https://www.forumezo.pl)
+-- Dział: EZOTERYCZNIE (https://www.forumezo.pl/forumdisplay.php?fid=274)
+--- Dział: Karty Tarota (https://www.forumezo.pl/forumdisplay.php?fid=7)
+---- Dział: Dyskusje o kartach tarota (https://www.forumezo.pl/forumdisplay.php?fid=8)
+---- Wątek: Karty tarota - karty bramy (/showthread.php?tid=15840)

Strony: 1 2


Karty tarota - karty bramy - Adrianna.V - 08.10.2023

Trójka Buław (III, Karta-Brama)
 Penetracja głębszych pokładów jaźni. Odkrycie czegoś, czego się nie rozumie. Nieznane horyzonty. Intuicja. Samotna podróż w głąb siebie. Zastosowanie praktycznej wiedzy w handlu. Podróż handlowa. Zysk. Szczerość intencji.

 Odwrócona: 
Niemożność zrozumienia siebie. Brak szerszej perspektywy. Działanie z ukrytym zamiarem. Zdrada. Perfidia. Złe zamiary. Odrzucenie pomocy. Nieudana transakcja handlowa.

 Piątka Kielichów (V, Karta-Brama) 
Utrata złudzeń. Pogodzenie się z poniesioną stratą. Pogodzenie się ze stratą kogoś bliskiego. Próba zachowania zgromadzonych dóbr. Choroba psychiczna zwalczana siłą woli. Pogodzenie się z własną słabością, z niedostatkiem. Poświęcenie dla kogoś, kogo się kocha. Związek z kimś, kto nie darzy nas uczuciami, świadomość nieodwzajemnionego uczucia. Wiara w lepszą przyszłość mimo złych doświadczeń. Smutek wynikający z poznania życia, z uświadomienia sobie jego praw i obowiązków. Przygnębienie. 

Odwrócona: 
Niemożność pogodzenia się ze stratą. Rozpacz. Desperacja. Powrót do starych przyjaźni, miłości. Złość. Nienawiść skierowana ku własnej osobie. Narastająca frustracja. Niedostrzeganie własnych błędów, słabości i niedostatków. Ból po stracie kogoś bliskiego. Żałoba. 

Szóstka Mieczy (VI, Karta-Brama) 
Podróż, przeprawa, przejście, wędrówka, daleka podróż bez powrotu, przejście przez morze, wyjazd do dalekiego kraju. Porzucenie wszystkiego. Zerwanie wszystkich układów. Podróż w głąb siebie, odkrycie nowych, nie dostrzeganych dotąd wartości, horyzontów. Ból i rozterka, spo¬wodowane wyjazdem, oddaleniem. Ciężka choroba, ozdrowienie i powrót do aktywnego, innego niż dotychczas życia. Śmierć kliniczna. Operacja. 

Odwrócona: 
Wegetacja. Powikłania chorobowe, powikłania po operacji. Rezygnacja z długo oczekiwanego wyjazdu. Zakaz wyjazdu. Burza, sztorm, zatopienie statku, katastrofa kolejowa, wypadek samochodowy. Niemożność zdystansowania się do swoich problemów. 

Ósemka Mieczy (VIII, Karta-Brama) 
Uświadomienie sobie własnej niewiedzy. Paradoks. Izolacja od innych ludzi, niezbędna do dokonania roz-rachunku z samym sobą. Odkrycie czegoś, co jest całkowicie sprzeczne z uznanym przez nas porządkiem rze-czy, i narastające z tego powodu zamieszanie, zakłopotanie. 
Negacja nowej sytuacji. Odrzucenie nowej wiedzy, nieprzyjmowanie do wiadomości nieprzyjemnych faktów, o których nie miało się pojęcia. Mistyfikacja. Ciężki poród. Poronienie. 

As Denarów (I, Karta-Brama) 
Brama wiodąca do poznania prawdy, prawdziwego kształtu świata. Jednia wszelkich przeciwieństw. Szczęście. Praca. Dar. Ofiara. Zdrów. Początek drogi pełnej samorealizacji. Bogactwo, złoto, doskonały wynx pracy. Najwyższe zadowolenie. Dobry omen. 

Odwrócony: 
Powodzenie nie przynoszące szczęścia. Efekt osiągnięty zbyt późno. Roztrwonienie pieniędzy, majątku. Przesyt, nadmierne używanie bogactwa. Lekceważenie zdrowia. Konieczna zmiana dotychczasowego trybu życia. 


Szóstka Denarów (VI, Karta-Brama) 
Szczodrość, hojność, filantropia. Wspomaganie innych, którzy znajdują się w gorszej sytuacji. Przekazywanie wiedzy, doświadczeń. Ofiara złożona za kogoś innego. Wprowadzanie innych na drogę wiodącą ku wyższym wartościom. Praca charytatywna. Niewdzięczna praca. Stypendium, fundacja. Spadek. Nagroda finansowa. 

Odwrócona: Niezadowalająca sytuacja, kiedy ofiarowało się coś istotnego i nie zostało to zauważone lub docenione. Nadmierna szczodrość powodem frustracji. Smutek spowodowany niemożnością zadowolenia wszystkich. Poczucie, iż ,,rzuciło się perły przed wieprze". Nagrodzenie tych, którzy nie są godni nagrody. 

Dziewiątka Denarów (VIIII, Karta-Brama) 
Rozkwit sił witalnych, duchowych, rozwój twórczej wyobraźni i intuicji. Miłość do natury. Miłość do zwierząt. Poszanowanie życia. Odkrycie wartości życia wszystkich istot. Ktoś, kto interesuje się filozofią, religią, kosmogonią, ale przeciwny jest wszelkiej ortodoksji. Życie zgodne z 'kosmicznym rytmem. Wegetarianizm. Pełnia życia. Wyzwolenie. Radość życia. Sukces życiowy, zadowolenie, brak problemów. Wdzięk i harmonia. 

Odwrócona: 
Niedocenione kwalifikacje. Niemożność określenia, czego się chce w życiu. Zagubienie ko-smicznego rytmu. Nieposzanowanie czyjegoś życia. Ktoś, kto para się myślistwem, kłusownictwem, zawodowo służy w wojsku lub organizacji paramilitarnej. Zainteresowanie bronią, środkami zagłady. Człowiek głoszący idee segregacji, nienawiści rasowej, narodowej, sankcjonujący zabijanie, wojnę, eliminację życia. Faszysta. 

Dziesiątka Denarów (X, Karta-Brama) karta brama 
 Karta-Brama Minor Arkanów wyobrażająca kabali-styczne Drzewo Życia i bliska znaczeniowo Światu z Wielkich Wtajemniczeń. Zastępuje ją w Małych Wtajemniczeniach, symbolizując dom, ro-dzinę, jednię, wyzwolenie, a także iluminację. Rodzina, ród, pokrewieństwo. Dom. Wspólnota. Ktoś, kto odkrył, że wielkie dramaty kosmiczne przejawia-ją się na wszystkich poziomach życia, i dostrzega je wokół siebie, w życiu innych ludzi, przyjaciół, krewnych, dzieci. Harmonia wewnętrzna. Społeczność. Dobroć. Dorobek życia. Zdrowie. Tradycja. Spokój i bezpieczeństwo. Harmonijne współżycie z ludźmi. Niespodzianka, nieoczekiwany gość. Święto. Święto rodzinne. Uczta. Duch, dusza. Narodziny nowego życia. Absolut. 

Odwrócona: 
Samotność płynąca z braku więzi rodzinnych. Rozbicie wspólnoty. Rozdarcie między wiarą w Boga i w nakazy moralne, a codzien¬nością. Utrata dorobku życia. Strata domu. Choroba zagrażająca życiu. Nieposzanowanie tradycji. Brak bezpieczeństwa. Kłótnie, rozdźwięki. Pusty dom. Pustka, zatrata. 


JW SUliga " Tarot karty które wróżą


RE: Karty tarota - karty bramy - Small - 08.10.2023

Cytat:As Denarów (I, Karta-Brama) 

Brama wiodąca do poznania prawdy, prawdziwego kształtu świata. Jednia wszelkich przeciwieństw. Szczęście. Praca. Dar. Ofiara. Zdrów. Początek drogi pełnej samorealizacji. Bogactwo, złoto, doskonały wynx pracy. Najwyższe zadowolenie. Dobry omen. 

Odwrócony: 

Powodzenie nie przynoszące szczęścia. Efekt osiągnięty zbyt późno. Roztrwonienie pieniędzy, majątku. Przesyt, nadmierne używanie bogactwa. Lekceważenie zdrowia. Konieczna zmiana dotychczasowego trybu życia. 


Pierwszy raz słyszę o Asie Denarów jako karcie brama. Idąc tym tokiem rozumowania za karty bramy można uznać wszystkie asy.


RE: Karty tarota - karty bramy - Dreamm - 09.10.2023

Co to są w ogóle karty bramy. Też pierwszy raz słyszę o Asie Denarów. Coś się komuś pokręciło.


RE: Karty tarota - karty bramy - Alma. - 09.10.2023

Ze względu na swój charakter i znaczenie karty bramy bywają przestrogą przed klęską lub drogowskazem do osiągnięcia szczęścia. 

Oto karty bramy Wielkich Arkanów: 

Karta brama Śmierć - Oznacza transformację, koniec czegoś i jednocześnie początek czegoś nowego. Czego? – o tym powiedzą sąsiadujące karty. W odróżnieniu od karty Wieża, zmiana ta jest naturalnym wynikiem istniejących zdarzeń lub przemiany wewnętrznej, duchowej danej osoby. W sensie życia realnego oznaczać może na przykład koniec złej passy w interesach. W sensie duchowym - odrodzenie się , zmianę poglądów, postaw, zerwanie z przywiązaniem (człowiek przywiązany do ptaka, co codziennie siada na parapecie, niepokoi się, gdy pewnego dnia ptak nie przyleci). Z doświadczenia podczas pracy z moimi klientami wiem, że większość ludzi boi się karty Śmierci. Jest to błąd, bo w rzeczywistości Śmierć wcale nie oznacza śmierci w sensie fizycznym, lecz definitywny koniec pewnego etapu życia oraz – jak już zostało to wspomniane, transformację duchową. Na przykład Śmierć poprzedzona Wieżą może oznaczać koniec osaczenia lub pobytu w więzieniu czy innego życiowego dramatu. Inny przykład: Śmierć i Sąd będą oznaczać koniec danego etapu życia i początek nowego - pozytywną przemianę lub zmianę (w zależności od tego jak brzmi pytanie). Odwrócona karta Śmierć to okres złego fatum w życiu, jakaś strata, depresja. 

Karta brama Wieża - Zwróćmy uwagę na to, że karta Wieża jest jedyną pośród Arkanów Wielkich, której symbolem jest przedmiot materialny, wytwór pracy ludzkiej. Symbolizuje ona zniszczenie tego, co człowiek przez lata wypracował, z czym wiązał swoją wiarę i nadzieję. Oznacza tragedię w sferze materialnej lub w sferze uczuć, często izolację, nieprzewidzianą katastrofę, wypadki losowe. Zacytujmy Mickiewicza „ Dzieło niszczenia jest równie święte, jak dzieło tworzenia”. Zniszczenie to ma swój cel – nadzieję na zmianę losu na lepszy, jeśli człowiek pokona wstrząs psychiczny, lęk, depresję z tym negatywnym wydarzeniem związaną. Wieża oznacza niewolę, a grom uwalnia nas od niej. W pozycji odwróconej to tryumfalne rozwiązanie problemów na przykład odzyskanie wolności , wyjście cało z groźnego wypadku. Także straty, nieszczęście, ale o małym znaczeniu. 

Karta brama Sąd - Karta ta jest najlepszą z pośród kart bram. Nazywana jest często: Zmartwychwstanie. Dzięki opatrzności Boga, łaskawości losu, przeznaczenia otwiera się nowy, lepszy okres w życiu. Pytający otrzyma coś, czego pranie. Dostajemy szansę, to swoista karta ratunku. Większości z nas kojarzy się z kresem wędrówki i rozliczeniem przed majestatem Pańskim. Tymczasem karta ta niesie ze sobą najlepsze dla nas wibracje, jest wręcz gwarancją wyjścia z choroby, z największych opresji. Zapowiada powrót do dawnych planów i idei, które upłynęły z biegiem czasu i uległy zapomnieniu. Jako karta brama zapowiada powrót do siebie kochanków, przyjaciół z którymi się rozstaliśmy. Jest to jedyna karta która łączy ze sobą przeszłość z teraźniejszością. Odwrócona karta Sądu Ostatecznego to utracona okazja, opóźnienie rezultatu działań, nieprzemyślane działanie, wskazany jest rozsądek.

Karta brama Świat - Ta karta jest ostatnim etapem wędrówki poprzez Arkana Wielkie. To spełnienie pewnego etapu w naszej wspinaczce po stopniach schodów. Przed nami jest nowy etap, następna podróż. Karta zapowiada otwarcie się nowych możliwości, korzystny przebieg wydarzeń, rozwiązanie rąk, harmonię, sukces, także nowe możliwości, szanse i widoki na przyszłość. Odwrócona mówi o blokadzie lecz na szczęście krótkiej. Otwarcie o której mówi ta karta może być w sensie fizycznym. Na przykład, gdy osobie pytającej o szanse na otrzymanie wizy wyjdzie ta karta obok karty urzędowej np. Sprawiedliwości, to dostanie ona upragnioną wizę i pojedzie. Karta Świat to sukces który został osiągnięty, ale po tej karcie znowu jest karta Głupiec i znowu czeka nas nowe zdobywanie sukcesów i droga do karty Świat po przez wszystkie Arkana Wielkie Tarota. 

Źródło: wrozbyonline.pl/


RE: Karty tarota - karty bramy - Adrianna.V - 24.10.2023

Cytat:Karta brama Wieża - Zwróćmy uwagę na to, że karta Wieża jest jedyną pośród Arkanów Wielkich, której symbolem jest przedmiot materialny, wytwór pracy ludzkiej. Symbolizuje ona zniszczenie tego, co człowiek przez lata wypracował, z czym wiązał swoją wiarę i nadzieję. Oznacza tragedię w sferze materialnej lub w sferze uczuć, często izolację, nieprzewidzianą katastrofę, wypadki losowe. Zacytujmy Mickiewicza „ Dzieło niszczenia jest równie święte, jak dzieło tworzenia”. Zniszczenie to ma swój cel – nadzieję na zmianę losu na lepszy, jeśli człowiek pokona wstrząs psychiczny, lęk, depresję z tym negatywnym wydarzeniem związaną. Wieża oznacza niewolę, a grom uwalnia nas od niej. W pozycji odwróconej to tryumfalne rozwiązanie problemów na przykład odzyskanie wolności , wyjście cało z groźnego wypadku. Także straty, nieszczęście, ale o małym znaczeniu. 


 Nie zaliczam tej karty jako bramy. Karty bramy niosą ze sobą lęk który musimy pokonać sami. Jest to decyzja typu wóz albo przewóz. Karta iż jest karą zwiastującą coś nieuniknionego, tragedię spowodowaną przez los, kogoś innego.  W karcie bramie chodzi o wybór drogi, czynu, który możemy ale nie musimy wykonać. W sytuacji którą pokazuje karta Wieża nie mamy wyboru. Musimy  pokonać strach, lęk, żałobę. Tu ni ma wybory. W Wieży coś bezpowrotnie odeszło, coś straciliśmy.


RE: Karty tarota - karty bramy - Gren - 24.10.2023

W Wieży też masz wybór. Możesz  zakasac rękawy, zabrać się za odbudowę tego co los nam zniszczył. Możesz nic nie robić . Załamać się i patrzeć jak do reszty coś niszczeje..


RE: Karty tarota - karty bramy - Adrianna.V - 24.10.2023

Kiedy Wieża pokaże nam śmierć człowieka, to jaki to wybór. Nie ma.


RE: Karty tarota - karty bramy - Gren - 24.10.2023

Jest. Piekło lub niebo.  Wink


RE: Karty tarota - karty bramy - Adrianna.V - 24.10.2023

(24.10.2023, 20:52)Gren napisał(a): Jest. Piekło lub niebo.  Wink

Big Grin Trochę tak. Na jedno czy drugie musimy zasłużyć. Jednak ja bym się upierała przy braku wyboru. Ta karta nie jest bramą. Brama stawia nas przed wyborem. W przypadku śmierci jest mocno ograniczony. Nawet niemożliwy. Pożartować zawsze można  Wink


RE: Karty tarota - karty bramy - Brigit - 24.10.2023

Bramy w Tarocie symbolizują ważne momenty w życiu Pytającego i jednocześnie wytyczają kierunek zmian. 
Są sygnałem, który nie pozwala Mu przejść obojętnie obok pewnych doświadczeń, które mogą być najważniejszymi w Jego życiu. 
W znacznym stopniu Karty Bramy dominują nad pozostałymi kartami Wielkich i Małych Arkan i mają pierwszeństwo w interpretacji rozkładu. Oznaczają wydarzenia, po których Pytający zostaje niejako zmuszony do radykalnej zmiany swojego życia, do uświadomienia sobie życiowej lekcji, a jeśli nie odrobi jej właściwie, co jakiś czas będzie wracał do niej i powtarzał ją. 
Karty Bramy można określić jako drogowskazy na drodze do szczęścia bądź też przestrogę przed klęską w wyniku dokonania niewłaściwego wyboru. Mają one również uzmysłowić Pytającemu, jak ważne są wydarzenia, w obliczu których staje, ponieważ będą one determinowały rozwój jego osobowości.


Cytat:Brama stawia nas przed wyborem. W przypadku śmierci jest mocno ograniczony. Nawet niemożliwy.


Też tak uważam. Nie mamy wpływu, wybory innej drogi. Nie powstrzymamy śmierci fizycznej. Śmierć jest bezapelacyjnym wyrokiem bez możliwości odwrotu. Kiedy Wieża pokaże śmierć wyboru nie ma.